Què fem?

Especialitats

Civil i Família

Reclamació d’indemnitzacions, Recursos, Guarda i Custòdia, Modificació de mesures…

Penal

Procediment Ordinari, Judicis ràpids, abreujat, responsabilitat penal del menor, Dret Penitenciari…

Laboral i Seguretat Social

Reclamacions per Acomiadament, Reclamació de Salaris i Liquidacions, Impugnació de Sancions de l’Empresa…

Gestoria

Impostos de societats, IVA, Permisos de treball, Recursos de multes, Declaracions de renda, Administració de finques…

Coneix-nos

Sobre Nosaltres

A

gustín García Degà, advocat i col·legiat 10.018 de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, després de 17 anys d’exercici professional en el Sindicat CCOO de Barcelona, va fundar Advocats García Degà en l’any 1.994, si bé, en un inici es va dedicar únicament al Dret Laboral i Penal, amb el pas dels anys s’han ampliat les especialitats per tal de donar resposta a la demanda dels nostres clients, mantenint sempre els seus principis fundacionals de professionalitat, dedicació, responsabilitat i compromís amb el client.

 • Civil i Família

  El Dret Civil pot ser considerat com la branca del Dret Privat, general per a l’ordre jurídic, que estudia i regula els atributs de les persones, els drets de la personalitat, l’organització jurídica de la família i les relacions jurídiques de caràcter patrimonial hagudes entre particulars.

  Algunes de les nostres àrees d’especialitat en aquest camp són:

  Civil:

  • Reclamacions de quantitat
  • Responsabilitat contractuals
  • Responsabilitat extracontractual
  • Accidents de trànsit
  • Propietat horitzontal
  • Arrendaments 
  • Desnonaments 
  • Contractació civil
  • Execucions Hipotecàries

  Família:

  • Separació i divorci
  • Modificació de mesures
  • Incapacitats
  • Filiacions
  • Herències
 • Penal

  Es refereix al Dret Publico Intern relatiu als delictes, faltes, i les seves penes i les mesures de seguretat que tenen com a objectiu immediat la Creació i la Conservació de l’ordre social.

  El Dret Penal és una part del Dret Públic, que protegeix les garanties individuals a través de la imposició de penes a qui realitzen actes o ometen accions establertes en la llei. Utilitza conceptes com a delicte, pena, mesures de seguretat per determinar la seva acte de competència.

  Un delicte és una acció o omissió que realitzen els subjectes en perjudici d’altres.

  El Codi Penal agrupa els delictes d’acord amb el bé jurídic que ofenen.

  Des del nostre despatx, podrem ajudar-lo en tota la problemàtica que pugui afectar-li, que es refereix a continuació:

  • Delictes
  • Faltes
  • Assistència al detingut
  • Mesures de protecció a la víctima
 • Laboral i Seguretat Social

  El Dret laboral és una branca del Dret els principis i normes jurídiques tenen per objecte la tutela del treball humà, productiu, lliure i per compte d’altri.

  És el conjunt de principis i normes jurídiques que regulen les relacions entre ocupador (és), treballador (és), les associacions sindicals i l’Estat. El Dret del treball s’encarrega de normar l’activitat humana lícita i prestada per un treballador en relació de dependència a un empresari a canvi d’una contraprestació. És un sistema normatiu heterònom i autònom que regula determinats tipus de treball dependent i de relacions laborals.

  Els nostres àmbits d’especialitat en aquest sector són:

  • Acomiadaments
  • Sancions
  • Expedient de regulació d’ocupació
  • Invalidesa permanent
  • Mobilitat funcional i modificació de condicions de treball
  • Reclamacions de quantitat
  • Viduïtat i orfandat
  • Impugnació d’altes indegudes
  • Recàrrec per falta de mesures de seguretat i higiene en el treball
  • Reclamació de danys i perjudicis
  • Rescissió de contracte per impagament de salari
  • Assetjament laboral
 • Gestoria

  Des del nostre despatx, també oferim assistència i assessorament en matèria d’estrangeria, fiscal o administratiu.

  Algunes de les àrees d’especialitat que abastem en cada grup són:

  Fiscal:

  • Impostos de societats
  • IVA
  • IRPF
  • Gestions amb AEAT

  Estrangeria:

  • Permisos de treball
  • Permisos de residència
  • Reagrupament familiar

  Administratiu:

  • Recursos de multes
  • Obtenció/Renovació de llicències
  • Declaracions de renda
  • Administració de finques
  • Gestió de nòmines

Contacta amb nosaltres

T’assessorem sense compromís

[/vc_column]

Formulari de contacte


He llegit i accepto l'Avís Legal i la Política de Privacitat.

Detalls del contacte

Email

carlos@advocatsgarciadega.com

Telèfon

93.849.12.37

Direcció

Carrer d’en Francesc Llobet, 6, 1º 1ª
Granollers (Barcelona)
08402